Cenforce 100mg Nederland

cenforce-100-es

nl

 

 

bestel nederland

 


Werkstof Sildenafil Citrate
US Brand Viagra
IN Brand Cenforce
Gemaakt door Fortune Health Care
Kracht 100mg
Vrijgave van het formulier blister 10 tabletten
Reistijd 7-18 dagen

Actief bestanddeel: Sildenafil 100 mg
Cenforce 100 mg is een van de meest populaire geneesmiddelen en behoort tot een categorie van PDE 5-remmer. Het wordt voorgeschreven voor het probleem van erectiestoornissen bij mannen. Erectiestoornissen zijn slechts het onvermogen van mannen om tijdens seksuele activiteit een lange en harde erectie te hebben. Het bevat Generiek Sildenafilcitraat als actief zout.

Cenforce 100 mg is geïndiceerd voor de behandeling van erectiestoornissen. Cenforce 100 mg verhoogt de bloedtoevoer naar de penis, waardoor er meer bloed in de penis kan stromen, zoals van nature gebeurt, wanneer een man seksueel gestimuleerd wordt. Met meer bloed dat naar binnen stroomt en minder stroomt, worden de bloedvaten in de penis groter, wat resulteert in een erectie.

INSTRUCTIES

Gebruik Cenforce 100 mg zoals voorgeschreven door uw arts.

Neem Cenforce 100 mg oraal in, met of zonder voedsel. Cenforce 100 mg werkt mogelijk niet zo snel als u het bij een vetrijke maaltijd inneemt.
Cenforce 100 mg wordt snel geabsorbeerd. Het maximale effect treedt op tussen 30 en 120 minuten na inname van de tablet.
Cenforce 100 mg kan u helpen een erectie te krijgen wanneer seksuele stimulatie optreedt. Een erectie ontstaat niet alleen door het slikken van een pil.
Neem niet meer dan de aanbevolen dosis of neem het vaker dan eenmaal per dag, of zoals voorgeschreven door uw arts.
Als u een dosis Cenforce 100 mg mist en u nog steeds van plan bent deel te nemen aan seksuele activiteit, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Blijf het innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

DOSERING

De aanbevolen dosis is 50 mg, naar behoefte in te nemen, ongeveer 1 uur voor seksuele activiteit. Op basis van effectiviteit en tolerantie kan de dosis worden verhoogd tot een maximale aanbevolen dosis van 100 mg of verlaagd tot 25 mg.

Vraag uw zorgverzekeraar al uw vragen over het gebruik van Cenforce 100 mg.

OPSLAG

Bewaar Cenforce 100 mg bij kamertemperatuur tussen 59 en 86 graden F (15-30 graden C) verwijderd van vocht, warmte en licht. Bewaar Cenforce 100 mg buiten het bereik van kinderen.

Heeft Cenforce 100mg NIET als:

u allergisch bent voor elk ingrediënt in Cenforce 100 mg
uw arts heeft u geadviseerd seksuele activiteit te vermijden vanwege hartproblemen
u neemt nitraten (bijv. isosorbide, nitroglycerine) in welke vorm dan ook (bijv. tablet, capsule, pleister, zalf) of nitroprusside
u gebruikt bepaalde recreatieve drugs die “poppers” worden genoemd (bijv. amylnitraat of nitriet, butylnitraat of nitriet)
u neemt een andere PDE5-remmer (bijv. tadalafil, vardenafil) of een ander geneesmiddel dat sildenafil bevat.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze situaties op u van toepassing is.

Sommige medische aandoeningen kunnen een wisselwerking hebben met Cenforce 100 mg. Vertel uw arts of apotheker als u medische aandoeningen heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

als u een recept of een recept, een kruidenpreparaat of een voedingssupplement gebruikt
als u allergisch bent voor medicijnen, voedsel of andere stoffen
als u een misvormde penis heeft (bijv. cavernosale fibrose, ziekte van Peyronie), bloedcelproblemen (bijv. leukemie, multipel myeloom, sikkelcelanemie) of een andere aandoening die het risico op een langdurige erectie kan verhogen (priapisme)
als u een voorgeschiedenis heeft van een langdurige (meer dan 4 uur) of pijnlijke erectie (priapisme)
als u in het verleden bepaalde oogproblemen heeft gehad (bijv. maculaire degeneratie, optische neuropathie, retinitis pigmentosa, plotseling verlies van gezichtsvermogen in een of beide ogen) of gehoorproblemen (bijv. oorsuizen, verminderd gehoor, gehoorverlies)
als u een voorgeschiedenis heeft van lever- of nierproblemen, longproblemen (bijv. pulmonale veno-occlusieve ziekte), hoge of lage bloeddruk, zweren, bloedingsproblemen, hartproblemen (bijv. angina pectoris, aortastenose, hartfalen, onregelmatige hartslag) of problemen met bloedvaten
als u een voorgeschiedenis heeft van een hartaanval, beroerte of levensbedreigende onregelmatige hartslag, vooral in de afgelopen 6 maanden.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Cenforce 100 mg. Vertel uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt, vooral een van de volgende:

Alfablokkers (bijv. Doxazosine), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, nitraten (bijv. Isosorbide, nitroglycerine) of nitroprusside omdat ernstige lage bloeddruk met duizeligheid, duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden
Azool-antischimmelmiddelen (bijv. Itraconazol, ketoconazol), H2-antagonisten (bijv. Cimetidine), hiv-proteaseremmers (bijv. Ritonavir, saquinavir), macrolide-antibiotica (bijv. Erytromycine), narcotische analgetica (bijv. Dihydrocodeïne) of telithromycine omdat ze kunnen het risico op de bijwerkingen van Cenforce 100 mg verhogen
Bosentan of rifampicine omdat ze de effectiviteit van Cenforce 100 mg kunnen verminderen.

Dit is mogelijk geen volledige lijst van alle interacties die kunnen optreden. Vraag jouwe zorgverstrekker als Cenforce 100mg kan interageren met andere geneesmiddelen die jij neemt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voordat u start, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.
Belangrijke veiligheidsinformatie:

Cenforce 100 mg kan duizeligheid, slaperigheid, flauwvallen of wazig zien veroorzaken. Deze